Tööõigus


Küsimus: Kas normist puudujäävad tunnid tasutakse keskmise töötasu või miinimumtasu alusel?27.04.2012

Tere
On tekkinud küsimus tööandja käitumise seaduslikkuse kohta. Töötan ehitusvaldkonnas ning töötunde tuleb kuude lõikes väga erinevalt: 100-200 tundi kuus, kui tööd ei ole hetkel, siis istun kodus ja tööandja laseb kirja panna nn. seisutunnid, mille eest ta maksab miinimumtasu. Minu teada peaks täistööajaga lepingu puhul normist puudujäävad tunnid makstama keskmise töötasu alusel, kui aga seda tööandjale teada andsin, siis vastas ta, et seaduses on teisigi punkte, vihjates ajutisele töötasu vähendamisele. Nüüd on välja kujunenud olukord, kus ma töötan kuus nt. 120h, kusjuures tunnid on tekkinud 10-tunniste tööpäevadega, ülemus laseb kirja panna seisutunnid ülejäänud päevade eest - iga päev 8h. Tasutud on ka komandeeringusse mineku aeg miinimumpanga alusel, ehk siis see aeg, mis kulub välisriiki objektile jõudmiseks Eestist. Palka arvestades liidab ta kokku tegelikult töötatud tunnid+ nn. seisutunnid+ komandeeringusse sõidutunnid- nt. 120+80+10=210 tundi. Kui selle kuu normtunnid on 160h, siis tekib selle arvestusega 50 ületundi, mille ta siis hüvitab temale sobival kuul (kui on vähem tööd) vaba ajaga, ehk siis kui ma kodus istun ja tööd pole, ei maksa ta ka seisutunni tasu, kuna see on vaba aeg ületundide eest. Tööleping on suhteliselt üldsõnaline, seal pole töötundide summeerimisest juttu, töötasu on märgitud "vähemalt miinimum" ja täistööaeg, kuigi tegelikud tunnitasud on suuremad ja kokku lepitud suuliselt ning kinnitatud e-maili teel.
Ühe kuu palgalehel oli märgitud lisaks valveaeg selle aja kohta, kui me komandeeringus olles nädala sees meist mitteolenevatel põhjustel ei saanud tööd teha, ka see liideti sellele "tunniportsule" otsa kui töötunnid.
Kas tööandjal on õigus ja ma saan seadusest ise valesti aru?
Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest jääb küll mulje, et tööandja on seaduse tõlgendamisel käitunud lubamatult vabameelselt. Loodetavasti on see tingitud seaduse vähesest tundmisest, mille vastu saaks abi ühest konsultatsioonist töölepingu seadust tundva spetsialisti juures. Näen probleeme nii töötasu arvutamise alustes kui tööaja arvestamises, samuti tundub mulle, et liialt üldsõnaline tööleping loodetud vabaduse asemel seab tööandjale hoopis ebamõistlikud piirangud.
Tööseisaku eest kuni normtundide täitumiseni peab tööandja maksma TLS § 35 alusel keskmist töötasu.
Ajutine töötasu vähendamine on teatud tingmustel küll võimalik, aga kahtlen, kas tööandjal selleks reaalselt seaduslikku alust on.
Seaduse tundmist tööandjale ja õiglasi töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu