Tööõigus


Küsimus: Kui tööleping on sõlmitud soomes töötamiseks, siis mis riigi seaduse järgi käib töölepingu lõpetamine?30.04.2012

Tere.
Tööandja on sõlminud lepingu töötajaga Eesti töölepinguseaduse järgi soomes töötamiseks ja töötaja ei ole lähetatud soome. Töötajal on katseaeg neli kuud, mis on veel täitmata. Töötaja soovis lõpetada lepingu enne katseaja täitumist ja teavitas ette 15 päeva e-kirjaga. Neli päeva hiljem teavitas ta meid, et soome ehitusliidu seadus lubad töötajal ette teatada 5 tööpäeva ja tema lahkub töölt.
Küsimus järgnev.
Kuidas saab soome ametiliit kehtestada ja lõpetada Eestis seaduste järgi sõlmitud töölepingut, enne 15 päeva täitumist? Kuidas käituda? Kas järgida eesti töölepinguseadust, mille alusel on ka koostatud tööleping soomes töötamiseks. Või soome ehitusliidu seadust?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Talupojamõistus ütleb, et kui töölepingus on kokku lepitud lepingu lõpetamise tingimused ja mõlemad pooled sellele alla kirjutanud, siis ei saa teise riigi seadused seda mõjutada. Tuleks eristada töökeskkonnale asukohariigis kehtestatud nõudeid, mille järgimisest ei saa tõepoolest üle ega ümber ja lepinguga seotud töösuhte kestvus teises riigis asuva tööandjaga. Iga riik saab ikka reeeglid kehtestada oma territooriumil.
Samas ei ole ma tuttav Soome ehitusliidu seadusega ja selle kohaldatavuse ulatusega võõrtöölistele. Igal juhul näen siin vaidluskohta, mida lahkarvamuse puhul saab lahendada töövaidluskomisjonis.
Mõistlikku lahendust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu