Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine e-postiga21.03.2011

Tere,
Mind võeti tööle ja kohe samal päeval sõlmiti tööleping. Esimene tööpäev kestis pool päeva (tutvusin kauba ja tööga) ning järgmine tööpäev täispäeva. Kolmandal päeval teatati midagi põhjendamata, et ma ikka ei sobi sinna tööle ja mingit raha ei saa, kuna need päevad loetakse proovipäevadeks.
Kas mul on õigus tasu saada?
Sellest on möödas juba kaks kuud - kas olen hiljaks jäänud?
Lisan veel, et lepingu lõpetamine saadeti mulle e-postiga. Tööandjaga ma enam kokku ei saanudki. Lahti lasti telefoni teel.
Tänan vastuse eest

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepinguseaduse § 95 sätestab, et tööandja peab esitama töölepingu erakorralise ülesütlemisavalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda ka põhjendama.
Töölepingu seadus tegelikult nn proovipäevi ette ei näe.

Seaduse kohaselt sõlmitakse kirjalik tööleping ning katseaeg on selleks, et pooled saaksid hinnata teineteise sobivust. Teiega sõlmiti esimesel päeval tööleping. Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga (TLS § 96).
Seega e-postiga saabunud ülesütlemisavaldus oleks õiguspärane, kui 15-päevase etteteatamisega (kirjalikult) saabunuks see digitaalselt allkirjastatuna. Etteteatamise tähtaegu ei pea tööandja järgima, kui töötajapoolne kohustuste rikkumine või mõni muu põhjus oli nii tõsine, et hea usu põhimõtte järgi ei saa tähtaja järgimist oodata (TLS §88 lg1).

Teil on õigus saamata jäänud töötasu nõuda tööandjalt välja töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu. Palga maksmise nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat.
Avalduse esitamise tingimused on loetletud Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses.

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu