Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja saab nõuda, et arstil käidud päevad puhkepäevadeks vormistaksin?07.05.2012

Mul on tekkinud järgmine olukord. Mul on Viljandi perearst, kes suunas mind südame probleemidega Viljandi Haigla kardioloogi juurde. Olen käinud töö ajast arstide juures (töötan Tallinnas). Algselt ütles juht, et ta ei arvesta mu arstil käimisi. Nüüd teatas, et vormistagu ma puhkuse päevad. Olen olnud töölt ära pool päeva korraga ehk sõit Viljandi ja arstil käimine või arstil käimine hommikul ja sõit tagasi linna.

Uuringud ning arstide vahet käimised on alles pooleli. Kas ma pean siis ikkagi vormistama avalduse?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kaldun seekord jääma tööandja poolele. TLS § 38 kohustab töötajat andma töötajale mõistlikus ulatuses vaba aega kui töö tegemist ei saa oodata töötaja isikust tuleneval põhjusel. Töölepingu seaduse käsiraamat toob näitena välja arsti juures käimise, kuid silmas on peetud ühekordseid ettenägematuid toiminguid, mida ei ole võimalik muul ajal teha. Teie puhul tundub tegemist olevat mitmekordse etteplaneeritava töölt puudumisega ja selle eest keskmise tasu maksmine paneks tööandjale põhjendamatu koormuse. Sellisel juhul oleks tõesti mõistlik oma aega teisiti planeerida ja võtta välja puhkusepäevad või küsida tasustamata puhkust. Kuna seadus ei ole täpselt määratlenud, millega on piiritletud väljend "mõistlik aeg", siis ametikohast tuleneva tõlgendamisõigusega antava vastuse võite saada piirkondlikult tööinspektorilt.
Vaadake ka ühte minu varasemat vastust sarnasel teemal: http://www.ti.ee/index.php?page=644&
Vastastikku arvestavaid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu