Tööõigus


Küsimus: Kas öötööst tekkiva lisatasu asemel antakse samapalju puhkeaega ja millal peaksin seda aega kasutada saama?16.05.2012

Tavaliselt on minu tööaeg 8.00-21.00, aga nädalavahetustel kauem ja tekib öötunde ja mitte just ainult mõni tund, vaid ikka rohkem. Öötunde ei tasustata 1,25 kordselt, nagu paragrahv 45 lõige 1 ütleb, vaid kasutatakse lõiget 3, mis ütleb: tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega.

Kuskilt aga ei oska välja lugeda, kui palju seda vaba aega peaks olema? Kui muidu tasustatakse ju öötund 1,25 kordselt, siis minu öötund tasustatakse nagu päevane tund, ehk siis 1 kordselt. Puudu jääb 0,25. Kas siis peaksin saama 0,25 tundi (ehk siis 15 minutit) iga töötatud öötunni eest täiendavat vaba aega? Kas ma mõtlen õigesti?

Teine küsimus on aga see, et millal ma selle vaba aja peaks kätte saama? Tööandja on selline tegelane, kes ei tahaks midagi anda ja ütleb, et sügisel saad. No enda loogika ütleb seda, et selle peaks kätte saama alati ikka samal kuul. Kellel hüvitatakse näiteks rahas, siis no ei maksta talle ju maikuu palka osaliselt sügisel.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 45 lg 3 kahjuks ei täpsusta kui palju tuleks anda vaba aega öötöö eest. Oluline on vaid kokkuleppe olemasolu. Analoogi tuleks otsida TLS § 44 lg 6, kus ületunnitöö tuleb hüvitada ületunnitööga VÕRDSES ulatuses vaba ajaga. Rahas oleks sama ületunnitöö aga 1,5 kordselt hüvitatav.
Tean, et selles osas on olemas ka teistsuguseid arvamusi, kuid minu andmetel puudub seni vastav Riigikohtu lahend, mis annaks lõpliku seisukoha.
Seetõttu tuleks juhinduda fikseeritud kokkuleppest, mitte ühe osapoole pealesurutud tingimustest. Kokkuleppes peab olema ületunnitöö ja öötöö hüvitamise kord, mille juurde kuulub ka selle hüvitamise (vaba aja andmise) aeg.
Teie olukorras tuleks Teil endal üles näidata aktiivsust, tehes tööandjale kirjalikult konkreetsed ettepanekud väljateenitud vaba aja kasutamise kohta. Kokkuleppe saavutamata jätmise korral puudub alus edaspidi eritingimustes töötamiseks.
Soovides edukaid ja vastastikku arvestavaid suhteid tööandjaga:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu