Tööõigus


Küsimus: Kui palju peab ettevõte maksma palka, kui hetkel tööd pakkuda ei ole?21.05.2012

Tere!

Olen tööle vormistatud juurdelõikajana. Paar korda aastas juhtub, et sellel lõigul tööd kõigile ei jagu. Asendustööna pakub tööandja tööd õmbluses. Seda tööd minu töölepingus kirjas pole. Tööandja maksab mulle selle eest vähem palka, kui ma saaksin oma tööd tehes. Tööandja väitel selles lõigus nii vähe palka saadaksegi ja mingil juhul ei ole õigustatud, et mina saaks seal rohkem palka, kui kogemustega õmblejad. Iseenesest mõistetav.
Kui ettevõtjal mulle töölepingus kokkulepitud tööd pakkuda pole:

Kas tal on siis õigus pakkuda mulle ajutiselt teist tööd?
Kas tal on õigus maksta teise töö eest vähem palka?
Kas ta peaks selle ka töölepingus fikseerima? Kas töölepingus saab olla 2 erinevat tööd ja tunnipalka?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teist tööd pakkudes on tööandja täitnud oma TLS § 37 lg 2 tuleneva kohustuse. Samas säilib kohustus maksta töölepingus kokkulepitud tasu. Erisusena võib tööandja TLS § 37 lg 1 alusel majanduslikel põhjustel ajutiselt alandada töötasu, kui põhjused on tööandjast mitteolenevad ja ettenägematud. Seejuures tuleb tööandjal järgida 14-päevast etteteatamise tähtaega. Töötaja peab vastama 7 päeva jooksul ja töötasu ajutise alandamisega nõustudes on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.
Töötasu alandamisega mitte nõustudes on töötajal õigus tööleping 5-päevase etteteatamisega üles öelda ja saada hüvitist samadel alustel nagu koondamise korral (TLS § 37 lg 5).
Iseenesest ei ole keelatud töölepingus fikseerida kahe erineva töö tegemist ja nende eest erinevat tasustamise viisi.
Pikas perspektiivis tarku valikuid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu