Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib maksta töötasu rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal, kui enne ei saa minu tööga seotud projekt valmis?21.05.2012

Minu rasedus- ja sünnituspuhkus peaks algama jaanipäevast ning seoses sellega jäävad lõpetamata mitmed projektid, millega seotud olen. Tasustamine projektide eest käib üldjuhul projekti lõpus ning siit tekkiski mul küsimus, et kas RSP ajal või siis vanemahüvitise maksmise esimestel kuudel võib tööandja maksta töötasu nende projektide eest, mis lõpevad umbes novembrikuus? Kas see on ebamõistlikult pikk aeg saada töötasu, mis tegelikult välja teenitud olulisel varem?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastuse peaksid andma nii Teie tööleping kui palgakorraldus. Samuti tuleks arvesse võtta väljakujunenud tava projektide eest tasustamisel. Teie küsimuses toodud informatsiooni põhjal ei näe ma Töölepingu seaduse poole pealt probleemi tasu saamises peale projekti lõppemist kui Te ise seda aktsepteerite.
Ebameeldivuste vältimiseks soovitan aga kindlasti konsulteerida Pensioniametiga selles osas, kuidas RSP või vanemahüvitise saamise ajal saadud töötasu mõjutab RSP ja vanemahüvitise suurust.
Ilusat suve ja rõõmu sündivast lapsest!

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu