Tööõigus


Küsimus: Kas raseduspuhkusel oldud aeg arvestatakse põhipuhkust andva aja sisse?27.05.2012

Tere,

Puhkusel olin viimati jaanuaris 2011. Märtsis 2011 jäin raseduspuhkusele. Juuli keskel jään uuesti rasedus- ja sünnituspuhkusele. Olen aru saanud, et raseduspuhkusel viibimise aeg arvestatakse põhipuhkuse õigust andva aja sisse. Kas juhul, kui seda 2010. a detsembris ei tehtud, on mul õigus seda 11 päeva kasutada praegu? Kas saaksin ka ise kuskilt kontrollida, kas see aeg võeti viimase puhkuse puhul arvesse?

Tänan!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Rasedus- ja sünnituspuhkusel viibimise aeg (normaalselt 140 päeva) arvestatakse põhipuhkuse õigust andva aja hulka (TLS § 59).
Peale lapse sündi on õigus lapsehoolduspuhkusele, mille puhul töö- ja teenistussuhe peatub ning see puhkusel olev aeg põhipuhkuse õigust ei anna (TLS § 62).

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal, on naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust (§ 69 lg 7 p 1).

Töötaja nõudmisel on tööandja kohustatud esitama andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi (TLS 28 lg 12).
Vastuse puhkuse arvestamise kohta annab küsimus, millal ja millise perioodi eest on puhkusetasu makstud.

Õiglast puhkuse kasutust ning muretut lapseootust!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu