Tööõigus


Küsimus: Kas puudega inimest saab sundida tegema töötunde nii nagu tööandjale sobib?29.05.2012

Olen puudega inimene ja töötan 0,75 kohaga ehk 30 tundi nädalas. Oma avalduses soovisin nelja-päevast töönädalat ehk esmaspäevast neljapäevani. See ka mulle võimaldati. Nüüd on puhkuste aeg ja tahetakse, et ma teeksin oma 30 tundi viie päevaga. Sõidan kaugelt ja mulle on see kahjulik. Töölepingus on selline lause, et üldjuhul nelja-päevane töönädal. Kas see tähendab, et neil on õigus nõudagi seda?
Kas töölt lahkumiseks kehtib kõigile 30-päevane etteteatamine?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastan Teile töölepinguseadusest lähtuvalt. TLS ei näe antud kontekstis ette puudega inimeste erikohtlemist. Kui Teie poolt alla kirjutatud tööleping võimaldab tööajarežiimi muuta, siis saate võrdselt teiste töötajatega rõhuda väljakujunenud praktikale ja õigustatud ootustele, aga nägemata Teie lepingut ja teadmata kohapealseid tingimusi, ei julge lõplikku tõde kuulutada. Kaldun arvama, et sõna "üldjuhul" annab tööandjale piisava aluse Teie graafikut mõistliku etteteatamise korral puhkuste perioodile viidates muuta.
TLS § 98 lg 1 määrab töötajale töölepingu korralise ülesütlemise tähtajaks vähemalt 30 päeva, mis kehtib kõigi kohta.
Soovitaksin siiski tööandjaga rääkida ja näidata, et Teie tingimused halvenevad või läheb tööl käimine Teile senisest kulukamaks. Loodetavasti leiate konstruktiivses õhkkonnas lahenduse, mis mõlemale sobib.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu