Tööõigus


Küsimus: Kas rendileandja saab rentnike töötajatele eeskirju kehtestada?29.05.2012

Tere.

Oleme grupp müüjaid ühest eesti kaubanduskeskusest, kus kaubanduskeskuse omanik - edaspidi "Rendileandja" rendib kaumeestele, edaspidi "Kaupmees", müügibokse, kus töötame siis meie, edaspidi - "Müüjad".

Hiljuti kehtestas "Rendileandja" majasisesed reeglid, et tööpäevadel ajavahemikel 11.00-13.00 ja 14.00-16.00 ja laupäeval 11.00-16.00 ei tohi müügibokse sulged ka ajutiselt. Kuna tegu väikeste boksidega, siis korraga tööl ainult 1 müüja, tualeti kasutamiseks peab ta paratamatult boksi ca 10-ks minutiks sulgema. Rendilepingus ja töölepingutes sellised punktid puuduvad, "Rendileandja" väidab, et tegu uute majasiseste sisekorraeeskirjadega. "Kaupmehed" ei taha aga "Rendileandjaga" probleeme, kuna rendihuvi antud kaubanduskeskuses suur.
Samuti nõuab "Rendileandja", et kõikides boksides peavad müüjad valdama vene keelt, kuna on esinenud kaebusi venekeelset klientuurilt, et neid ei mõisteta nende emakeeles.
Kas ja milline on "Rendileandja" uute nõudmiste/sisekorraeeskirjade seaduslikus?
Kes ja kuidas saab neid vaidlustada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud olukorras ei ole tegemist töösuhtega, töölepingu asemel on tegemist ilmselt rendilepinguga ja seetõttu väljub küsimus tööõiguse valdkonnast.
Soovin Teile vastastikku arvestavaid ja konstruktiivseid suhteid rendileandjaga.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu