Tööõigus


Küsimus: Kas konkurentsipiirangu kokkulepe eest peab tööandja tasuma eraldi või võib see sisalduda töötasus?29.05.2012

Töölepingus on punkt: Töötaja kohustub mitte töötama tööandja konkurendi juures ..... käesoleva lepingu kehtimise ajal ja 1 aasta peale lepingu lõppemist. Kui töötaja rikub konkurentsipiirangu kokkulepet, võib tööandja nõuda töötajalt leppetrahvi summas 1600.- eurot.
Olen oma erialal töötanud üle 30 aasta ja muud tööd ma ei oskagi, kui ma nüüd sooviksin mujale tööle minna (võimalik, et konkureerivasse firmasse, aga neid on lepingu loetelus 10+ jt.). Lepingus on kirjas, et töötasu sisaldab tasu konkurentsipiirangu kokkuleppe eest.
Küsimus: Kas tööandja peaks kompenseerima seda kokkulepet eraldi tasuga või maksma kompensatsiooni sunnitud 1 aastase töökeelu eest?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Nägemata küll Teie töölepingut, jääb mulle mulje, et Teile kehtestatud konkurentsipiirangul ei ole alust.
Kõige esimene tingimus on, et konkurentsipiirang peab kaitsma tööandja erilist majanduslikku huvi (tootmis ja ärisaladused) ja nende kasutamine konkurendi juures võib Teie tööandjat oluliselt kahjustada.
Teiseks peab olema konkurentsipiirang ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt MÕISTLIKULT ning töötajale äratuntavalt piiritletud.
Peale töölepingu lõppemist saab konkurentsipiirangut rakendada üksnes juhul, kui selle eest makstakse IGAKUIST ja MÕISTLIKKU hüvitist. Mõistliku hüvitise suuruse määramisel tuleb arvestada asjaoluga, et kuna Teil ei võimaldata tegeleda oma kutsetegevusega ja töö leidmise võimalused on seetõttu oluliselt piiratumad, siis makstav hüvitis peab võimaldama Teil ära elada, makstes ka igakuised arved.
Täpsemalt konkurentsipiiragnust TLS §§ 23- 27.
Tööandja säästmist ja Teile vaba eneseteostust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu