Tööõigus


Küsimus: Majandusliku olukorra tõttu muudeti töölepinguid, poole kohaga tööle ja nüüd on see juba 3 aastat nii, kas see on õige?04.06.2012

Töötan firmas aastast 2002, tööleping sõlmitud määramata ajaks. 15. septembrist 2009 öeldi, et majanduslik olukord raske ja muudetakse töölepingut, kõik poole kohaga tööle. Kes nõus pole, koondatakse. Sõlmiti tööleping, olin nõus, öeldi, et ei tea kui kauaks - kuu või rohkem. Töötaja asub tööle osalise ajaga 0,5 kohta, 4 h päevas, 20 h nädalas. Tööaja suhtes rakendatakse summeeritud tööaja arvestust arvestusperioodiga 2 kuud. Nüüd on saanud sellest 3 aastat. Kusjuures töökoormus jäi praktiliselt samaks. Olgugi, et leping on sõlmitud poolte kokkuleppel, kas see on õige, mida peaks tegema? Varem sain miinium nüüd pool - 140 eurot.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Majandusliku surutise tõttu on mitmedki tööandjad pidanud vastu võtma ebapopulaarseid otsuseid, kuid tuleviku prognoosimine ei ole alati jõukohane isegi selgeltnägijatele.
Firma juht pani Teid valiku ette, millest valisite hetkel endale parima, jäädes samal ajal ka lojaalseks tööandjale.

Töölepingu tingimuste muutmiseks on vajalik mõlema poole nõusolek (TLS § 12). Kuna olite nende tingimustega nõus, ei ole tööandja töölepinguseadusest tulenevaid ettekirjutusi rikkunud. Mis puudutab töökoormust, siis selles osas ei saa nõu anda nägemata Teile antud tööülesannete lahtikirjutust.
Teie töötasu vähendati proportsionaalselt töökoormusega 50%, seega ei saa tööandja ka rohkem tööd nõuda.

Soovitan üle vaadata ametijuhend või töölepingus lahti kirjutatud tööülesanded ning mittevastavuse korral paluda viia need vastavusse tegeliku tööajaga.

Tööaja ja –ülesannete õiglast vahekorda soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu