Tööõigus


Küsimus: Mis võib endaga kaasa tuua lapsehoolduspuhkuse ajal kuuks ajaks tööle naasmine?05.06.2012

Tere
Olen lapsehoolduspuhkusel ja minu tööandjal on mind kuuks ajaks vaja tööle. Olen sellega nõus, aga kas saan nii katkestada lapsehoolduspuhkuse ja mis see kaasa toob?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Lapsehoolduspuhkust on õigus kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal. Eeldatakse, et lapsehoolduspuhkusele jäämisest või lapsehoolduspuhkuse katkestamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti (TLS § 62 lg 2).
Täiendavaid küsimusi vanemahüvitise säilimise ning täiendava tulu maksustamise kohta küsige Pensioniametilt, kellele on kohustus teatada oma töösuhtest lapsehoolduspuhkuse ajal.

Õigeid otsuseid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu