Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib keelata suitsetamise territooriumil, kuigi kliendid võivad seda teha?06.06.2012

Tere
Kas tööandjal (asutuse juhil) on õigus keelata töötajatel suitsetamine asutuse territooriumil, kuigi klientitel lubatakse määratud kohtades seda teha?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandjal on õigus ühepoolselt kehtestada töökorralduse reeglid (sisekorra eeskirjad), samas peab ta tagama töötajate võrdse kohtlemise vastavalt TLS § 3.
Töölepingu seadus suitsetamist ei reguleeri - selleks on tubakaseadus, mis toob välja asutused ja kohad, kus ja kellele kehtivad suitsetamise piirangud ning kes võib/peab neid piiranguid kohaldama.
Tervislikke eluviise soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu