Tööõigus


Küsimus: Kui esitasin lahkumisavalduse lühema tähtajaga, kas siis võib tööandja avalduse vastu võtmata jätta?06.06.2012

Tere,
Mul on küsimus seoses töölt lahkumise avalduse rahuldamisega. Mis aja jooksul peab juhataja lahkumisavalduse läbi vaatama ning kooskõlastama? Nimelt on asi selles, et esitasin 1.06.12 lahkumisavalduse, kus enda soovina märkisin, et soovin lahkuda 15 päeva möödudes, kuid juhataja vastas, et hetkel ta minu avaldust ei allkirjasta, kuna minul on lahkumisavalduse blankett ebakorrektne, kuna avaldasin soovi lahkuda 15 päeva jooksul. Kas juhataja ei oleks saanud minu avaldusele lisada omakäeliselt kuupäeva, mille jooksul on tema nõus mind töölt vabastama või oleksin pidanud kindlasti uuesti täidetud plangi esitama? Juhataja põhjendus, miks ta avaldust ei rahuldanud, seisnes selles, et see on valesti täidetud.

Teine küsimus on seoses minu töötasuga:
tunnitasu maksudega on 1,83 eurot
eelmine kuu töötasin:
normtunnid 35
öötunnid 7
ületunnid 23
riigipühatunnid 11

minu arvutuste kohaselt peaksin ma saama brutopalgana 183,45 eurot, netopalgana 152,03 aga minu tööandja kajastab palgalehel brutopalgaks 134,73 ja netopalgaks 101,33, mille ta kandis mulle ka arvele. Kui antud olukorras on tegemist tööandjapoolse tahtliku eksimusega, siis kuhu ma peaksin selguse saamiseks pöörduma.

Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui ei ole tegemist katseajaga, siis vastavalt TLS § 98 lg 1 peab töötaja töölepingu korralisest ülesütlemisest ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva. Teoreetiliselt oleks tööandja võinud Teie avalduse viseerida viitega TLS § 98 lg 1, märkides juurde töölepingu lõpetamise seadusest lähtuva kuupäeva.
Võib oletada, et tööandja nägi selles võimalikku vaidluse kohta, kui ta Teie avalduse selliselt viseerib, sest uus kuupäev ei ole Teie tahteavaldus. On ju teadmata, kas Te sooviksite jätkuvalt töölt ära minna kui seda 15 päeva möödudes teha ei saa? Sellisel juhul oleks ettearvamatu tulemusega töövaidlus kerge tulema. Teadmata kõiki asjaolusid, ei saa tööandjale midagi ette heita kui ta ei soovi Teie eest taasesitatavas vormis täpsustusi teha.
Mis puudutab Teie teist küsimust, siis parema vastuse saate, esitades selle samas portaalis uuesti "Maksude ja raamatupidamise" teema all.
Sõbralikku töösuhte lõppu praeguse tööandja juures soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu