Tööõigus


Küsimus: Kas töölepinguga saab kehtestada nõude, et peab täitma tööandja ühekordseid ülesandeid, mis ei kuulu töötaja töövaldkonda?10.06.2012

Tere.
Minu töölepingus on punkt: Töötaja kohustub järgima Tööandja põhikirja, juhatuse ja otsese ülemuse seaduslikke otsuseid ning ühekordeid ülesandeid, mis on Tööandja huvides, sõltumata sellest, kas tegemist on Töötaja töövaldkonda kuuluvate juhistega või mitte.

Ma polnud kohe algul selle punktiga nõus, aga mulle öeldi, et nii tahab peakontor ja ma ei pea tegema lisatöid, mis ei vasta minu ametile.

Küsimus selline, kas selline punkt töölepingus on seadusega kooskõlas? Kas ikka peab alluma kõikidele tööandja korraldustele, kui tunnen, et see töö võib ohustada teisi, kuna ma ei oma kogemust selle töö teostamiseks.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud punkt on töölepingutes küllaltki tavaline. Selle aluseks on TLS § 17 lg 4, mis võimaldab tööandjal hädavajaduse korral kahju ärahoidmise eesmärgil anda töötajale töölepingus kokkulepitust erinevaid ühekordseid korraldusi. Samuti on töötajal kohustus täita oma tööülesandeid lojaalselt (TLS § 15) ja vajaliku hoolsuse määraga (TLS § 16).
Samas seab TLS §§ 15-17 tööandjale piisavalt piiranguid, takistamaks töölepingus kokku leppimata ülesannete valikuta jagamist.
Mis puudutab töö tegemist, mille suhtes puudub vastav ettevalmistus, siis siin tuleks lähtuda asjaolust, et tööandja on vastutav töökeskkonna ja -ohutuse eest. Tuleb eristada näiteks dokumentide päästmist niiskuskahjude eest veeavarii korral ja juhiloata inimese autorooli sundimist.
Arvestades kõike ülaltoodut, ei saa ma kahjuks anda Teile ammendavat vastust. Nägemata küll täpset sõnastust, usun, et Teie poolt nimetatud punkt on seadusega kooskõlas ja selle rakendamisel tuleb iga üksikjuhtumit hinnata eraldi. Abiks ülalpool viidatud TLS §§ 15-17.
Üksteise huvidega vastastikku mõistlikku arvestamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu