Tööõigus


Küsimus: Kas tingimus töölepingus, et omal soovil lahkumisel pean maksma viimase aasta koolitused tööandjale tagasi, on seaduslik?12.06.2012

Tere.

Minul kui töövõtjal on töölepingus kirjas sellise sisuga punkt:

x) kui töövõtja lahkub (lõpetab töölepingu) omal soovil, siis on tööandjal õigus nõuda kõikide nende koolituste rahalist hüvitamist, millel töövõtja osales tööandja kulul viimase ühe aasta jooksul

Millega tööandja kaitseb ennast olukorra eest, et tema kulul küllaltki kallitel koolitustel osalenud töövõtja ei läheks peale kursuste läbimist ja kvalifikatsiooni tõstnuna järgmine kuu minema, vaid oleks tagasimaksmiskohustuse abil töösuhtes kindlamalt seotud vähemalt aasta peale kursuste läbimist.

Olles osalenud tööandja kulul mitmetel kursustel viimase aasta jooksul pole minuga aga mitte ühtegi korda sõlmitud koolituslepingut, kus oleks täpselt reglementeeritud näiteks tagasimaksmiskohustuse proportsionaalsus, ajaperioodi pikkus vms.

Kas minu töölepingus olev punkt praeguse tööõiguse raames ongi automaatne koolitusleping rahalise tagasimaksekohustusena 100% terve viimase aasta lõikes? Või on see näiteks tühine ja ühtegi tagasimaksmiskohustust pole, kuna puudub konkreetne igat kursust käsitlev koolitusleping?

Aitäh

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Esitataud andmetest ei selgu täpset koolituste eesmärki. Kui tegu on tööalaste teadmiste ja oskuste arendamisega, siis tööandja kohustus on ka nende kulud katta (TLS §28 lg 2 p 5).

Juhul, kui tegu on kvalifikatsiooni tõstmisega, mida antud ametikoht ei nõua ning tööandjal ka vastavat pakkuda ei ole, siis on koolituskokkulepe igati õigustatud, kuid selleks, et see ei muutuks õigustühiseks, peavad täidetud olema alljärgnevad tingimused:
1) kokkulepe on sõlmitud kirjalikult;
2) kokkuleppes on näidatud koolituse sisu ja kulud;
3) siduvusaeg ei ületa kolme aastat;
4) siduvusaeg ei ole koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk (§ 34 lg 2).

Antud olukorras on Teie tööandjal pooled tingimused täitmata, mistõttu ei eelda ka automaatset 100%-list tagasimakse kohustust.

Õiglaseid lahendusi soovides!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu