Tööõigus


Küsimus: Kas lahkumisavalduse esitanud töötajal on õigus see avaldus tagasi võtta ja nõuda enda tööle jätmist?18.06.2012

Kui töötaja on esitanud lahkumisavalduse ja tema asemele on leitud uus töötaja, kas töölt lahkujal on õigus avaldus tagasi võtta ja nõuda enda tööle jätmist?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötaja võib töölepingu üles öelda mis tahes ajal, teatades tööandjale ette töösuhte lõppemisest 30 kalendripäeva.
See on töötaja soov ja vaba tahe. Läbirääkimiste teel on alati võimalik kokkuleppeid muuta, kuid õigust seda nõuda ei ole.

Otsusekindlust edaspidiseks soovides!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu