Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus kohustada mind enamuse tööajast tegema selliseid töid, mis ei ole ametijuhendis kirjas?19.06.2012

Tere!
Kaks aastat tagasi võeti mind õmblejana tööle õmblusfirmasse. Kahjuks pean aga enamasti tegema muud tööd, näiteks noppima niidiotsi valmis toodangult või töötama seistes kuuma pressi juures, millega pannakse väljalõigatud detailidele tugevduseks liimiriie. Olen viimase poole aasta jooksul üles märkinud, mis tööd olen teinud. Selliseid päevi, mil kogu tööpäeva jooksul õmmelda saan, on ainult 3 kuni 4 päeva kuus.
Töölepingus on selline punkt: Töötaja asub tööle õmbleja ametikohal. Töötaja tööülesannete üksikasjalik kirjeldus on määratletud ametijuhendis. Töötaja on kohustatud lisaks ametijuhendis ettenähtud ülesannetele erikorralduseta täitma muid ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust.
Õmbleja ametijuhendis seisab: Põhiülesanded
1. Valmisrõivaste õmblemine
2. Valmislõigatud detailide kvaliteedi kontroll
3. Enda tehtud töö kvaliteedi kontroll
Nüüd ongi selline küsimus. Kas tõesti on tööandjal tänu sellisele punktile (mis töölepingus ütleb, et ilma erikorralduseta tuleb täita muid ülesandeid) õigus kohustada mind enamuse tööajast hoopis teisi töid tegema? Olen nõus teisi kohustusi vahepeal täitma, kuid mitte sellega, et õmmelda saan vaid mõnel päeval kuus. Sooviksin õmmelda, sest tegelikult olen õppinud meeste- ja lasterõivaste rätsepaks ja minu õmlustöö (nii vähe kui ma seda teha olen saanud) kvaliteedi üle nurisetud ei ole.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Punkt, mis töölepingus ütleb, et töötaja on kohustatud LISAKS ametijuhendis ettenähtud ülesannetele, täitma erikorralduseta muid ülesandeid, on üsna tavapärane.
Selline punkt on enamjaolt igasse töölepingusse sisse kirjutatud, kuid antud informatsioonist selgub, et põhjus on selles, et põhitööülesandeid sealjuures täidetakse minimaalselt.

Töölepinguseaduse § 17 lg 2 kohustab tööandjat korralduse andmisel mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi.

Soovitaksin tööandja poole asjaolude selgitamiseks kirjalikult pöörduda, tuginedes asjaolule, et omandatud kvalifikatsioon saab kannatada, kui ei ole võimalik täita oma erialaseid tööülesandeid. Selgemaks ülevaateks lisage ka poole aasta jooksul kogutud märkmed.

Vastastikust mõistmist teine-teise huvide arvestamisel!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu