Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib kehtestada tükitöönorme, mis päevapealt viib palga sisuliselt poole peale?18.06.2012

Tere! Töötan pingioperaatorina ja olen tükitööl. Igale pingile on seatud omad normid, mis tuleb täis teha. Firma on norme arvestades igal pingil tüki hinde välja arvutanud selliselt, et töötasuks peaks tulema vähemalt 4,75 eurot tunnis. Millised on töötaja võimalused, kui firmasse toodud uue pingi normid on seatud nii kõrged, et neid on võimatu teostada? Olen kogenud töötaja ning kõige parema tahtmise juures saab päeva lõpuks täis pool normist. Seega on uuel pingil palk täpselt poole väiksem kui varem teistel pinkidel. Kas tööandja võib oma suva järgi määrata ebareaalseid norme ning maksta järsku ühel heal päeval töötajale lihtsalt poole vähem palka, kuigi tööd teen samapalju ja rohkemgi veel? Ehk siis tegelikkuses lihtsalt langetada palka, kuid seda sellisel varjatud meetodil, et töötajal puudub igasugune sõnaõigus. Olen selgitanud mitmeid kordi, et normid on ebareaalsed ning palunud juhatust asja üle vaatama ning aega mõõtma, kuid seda nad tegema ei tule. Tundub, et oma suva järgi normide seadmine ongi tööandja võimalus töötajale 1:0 ära teha? Kas töötaja ainus võimalus on omal tahtel töölt lahkuda? Töötasu langetamisest töölepingu seaduse mõistes ei saa ju siinkohal rääkida? Seega ei kehti ka sellega seotud paragrahvid (õigus nõuda lahkumise korral hüvitist jne). Näiliselt on ju kõik jokk. Tänan!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ilmselt on Teie juhtum pretsedenti loov, kui sellega töövaidluskomisjoni või kohtusse minna. Kuigi väliselt on tööandja käitumine JOKK, siis ilmselt on vaidlustamiseks alust. Lahenduse võti peaks olema Teie eelmiste kuude keskmise töötasu võrdlus uue pingiga töötamisel väljateenituga. Võimaliku vaidluse korral peaksite suutma tõendada, et uue pingiga töötamise norm on ebarealistlikult kõrge ja sisuliselt on tegemist töötasu alandamisega.
Esimese asjana tuleks Teil teha tööandja poole kirjalik pöördumine, selgitades olukorda ja faktilist töötasu alandamist. Mõistlik oleks seda teha e-mailiga, siis saate hiljem tõendada, et Te ei olnud tekkinud olukorraga nõus ja olete üritanud tööandjaga olukorda lahendada. Kui tööandja sellele positiivselt ei reageeri, siis on võimalik peale omapoolsete tõendusmaterjalide kogumist pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole, näidates ära töötasu ühepoolse langetamise. Tulemust on raske ette ennustada, see sõltub Teie töölepingust, tööandja poolt kehtestatud normide määramise alustest ja paljudest muudest teguritest, mis alles asja arutades välja tulevad.
Õigluse võitu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu