Tööõigus


Küsimus: Kas peaksin teist töötajat puhkuse ajal asendades ka selle eest tasu saama?22.06.2012

Tere, küsimus on selline, et kas peaksin asendama tasuta teist töötajat teise töötaja puhkuse ajal? Töötan müügisekretärina ja peaksin asendama IT referenti tema puhkuse ajal. Samas pean ka samal ajal oma tööülesandeid täitma. IT referendi palk on minu palgast 1,5 korda suurem. See on hoopis teine töö, mis mina igapäevaselt teen. Olen eelnevatel aastatel küsinud tööandjalt lisatasu kohta, mille peale on vastatud, et selles firmas ei ole kombeks asendustasu maksta. Kas see on seaduslik ja ma peangi sellega leppima?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kirjeldatud olukord ei ole ainulaadne. Enamik tööandjad üritavad valutult mööda saata puhkuste perioodi, st. lisakulutusi tegemata.
Juhul, kui Teie ametijuhendis või töölepingus on kirjas asenduskohustus, siis tuleb seda täita.

Töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega. Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega ja millest ei või kokkuleppel kõrvale kalduda või mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühine (TLS § 17 lg 3).

Kui tegu on lisaülesannetete täitmisega oma põhitöö kõrvalt, tuleb tööandjal maksta lisatasu. Silmas tuleks ka pidada, et tööajanorm jääks kokkuleppe tasemele, vastasel juhul lisandub ületunnitöö tasu (TLS § 44 lg 7).

Õiget tööd või õiglast tasu!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu