Tööõigus


Küsimus: Kui puhkusegraafik on olemas, kas enne puhkust pean veel puhkuseavalduse esitama?20.06.2012

Tere!

Saan aru, et kui tööandja ei ole koostanud jaanuarikuu jooksul puhkuste ajagraafikut, pean puhkusele jäämisest kirjalikult ette teatama 2 nädalat.

Kui aga ajagraafik on koostatud, siis kas ja millal pean veel enne puhkusele jäämist sellest kirjalikult tööandjat teavitama või avalduse esitama?

Mul on põhjust arvata, et kuigi jaanuarikuus on koostatud puhkuste graafik, mille alusel puhkan kaks viimast juulikuu nädalat, kavatseb ülemus puhkuse andmisest keelduda. Mis alustel oleks tal võimalik seda teha ning kuidas saan seda vältida?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 69 lg 4, saab puhkuste ajakava muuta üksnes poolte kokkuleppel. Koostatud puhkuste ajakava on tööandja seaduslik otsus, osapooltele täitmiseks kohustuslik ja sellest lähtuvalt on töötajal õigustatud ootused puhkuste ajakava kehtivuse kohta oma plaanide tegemisel.
Seadus näeb erijuhtudel ette ka võimaluse tööandjal ühepoolselt puhkust katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Seejuures tuleb töötajale hüvitada sellest tekkivad kulud, nt broneeritud reisi ettemaks, mida reisikorraldaja keeldub tagastamast või puhkuse katkestamise korral etteplaneerimatud tagasisõidu kulud jne.
Igal üksikjuhtumil tuleks eraldi hinnata tööandja poolseid põhjendusi puhkuse edasilükkamisel või katkestamisel. Kas põhjus on ettenägematu? Kas tegemist on reaalse kahju tekkimuse ohuga, mida ainult puhkusele jääv/olev töötaja saab ära hoida või on tegemist lihtsalt mugavusest tingitud töö korraldamata jätmisega tööandja poolt. Tuleb silmas pidada, et puhkuste ajakavasse märgitud puhkuse ajaks töötajale asendaja leidmine on tööandja kohustus ja ette teada äririsk, mida töötajaga jagada ei saa.
Täpsemalt puhkuste ajakavast: TLS § 69.
Soovides nauditavat puhkust ajal, millega olete arvestanud:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu