Tööõigus


Küsimus: Mis õigused mul on, kui kuupalgaliselt töökohalt tahetakse mind üle viia tükitööliseks?22.06.2012

Tere!
Mis õigused minul on ja kuidas toimida, kui tööandja kaotab minu praeguse ametikoha kuupalgalisena ja pakub asemele tööd samas firmas tükitöölisena. Palk väheneb ilmselgelt.
Variandid on kirjutada avaldus tükitööliseks üleviimise kohta või lahkuda töölt.
Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie loal sõnastaksin Teie variandid ümber, nimetades asju õigete nimedega - selleks on kas Teie nõusolek olemasoleva töölepingu muutmiseks tööandja kirjaliku avalduse, ettepaneku vms. alusel või sellega mitte nõustudes Teie koondamine tööandja poolt koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Töölepingut saab muuta üksnes poolte kokkuleppel (TLS § 12). Kui tööandja korraldab töö ümber ja seoses sellega kaob ära kuupalgaline ametikoht, siis tekkib koondamissituatsioon (TLS § 89 lg 1). Enne seda on tööandja kohustatud pakkuma Teile teist tööd TLS § 89 lg 3 alusel. Juhul kui pakutud tingimused teisel ametikohal Teile ei sobi, peab tööandja Teid koondama koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega (etteteatamistähtaeg kooskõlas TLS § 97 lg 2 ja koondamishüvitis).
Saades koondamisteate ja teise töö pakkumise, on töötajal õigus mõistlik aeg sellega tutvuda ja puudub seaduslik alus nõuda, et töötaja koheselt peaks otsuse tegema.
Soovides probleemile pikas perspektiivis arukat lahendust ja sõnajalaõie taasleidmist:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu