Tööõigus


Küsimus: Kui lahkun töölt 3 nädalat varem ja palk käes, kuidas siis tööandja saab minult hüvitist sisse nõuda?27.06.2012

Tere!

Kui seaduses ette nähtud etteteatamise aeg on mulle töötajana 30 kalendripäeva, siis mida võib tööandja ette võtta, kui esitan avalduse sooviga lahkuda töölt nt 7 päeva möödudes? Kas ta võib ka keelduda avaldust vastu võtmast?

Oletame, et ma olen vahetult enne viimast tööpäeva palka saanud. Kuidas käib sel juhul tööandja poolt sissenõutava 3 nädala keskmise tasu maksmine (mille alusel) ning kas see keskmine töötasu, mille peaksin 3 nädalat varem lahkudes tööandjale maksma, on arvestatud minu netotasus - samas vääringus, mis tööandja oleks muidu minu pangakontole 3-nädalase töötamise eest maksnud?

Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Avalduse vastuvõtmisest keeldumiseks ei ole tööandjal põhjust, küll aga võib ta selle rahuldada alles seadusega ettenähtud 30 päeva möödumisel.
Poolte kokkuleppel on võimalik lõpetada töösuhe ka varem TLS § 79 alusel. Kui tööandja ei nõustu Teie varasema lahkumisega, kuid kavatsete seda siiski teha, on tööandjal võimalik Teie poolt viidatud 3 nädala tasu hüvitisena sisse nõuda töövaidluskomisjoni kaudu. Eeldades, et tööandja on omapoolsed kohustused Teie vastu täitnud, pean nõude rahuldamise tõenäosust küllaltki suureks. Juhul kui Te töövaidluskomisjoni otsust ei täida, on tööandjal võimalus anda otsus täitmiseks kohtutäiturile.
Kui on teatud isiklikel põhjustel siiski kindel soov tööleping varem lõpetada, siis tõenäoliselt tuleb odavam tööandjaga läbirääkimiste teel kokku leppida hüvitise summa.
Jätan vastamata küsimusele, kuidas arvutatakse töötaja poolt tööandjale makstavat hüvitist - parema vastuse saate kindlasti sama portaali "Maksud ja raamatupidamine" teema alt. Minu isiklik talupojamõistus ütleb aga, et tööandja kulu ei piirdu ju ainult Teie netotasuga...
Vastastikuste kohustuste ausat kahepoolset täitmist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu