Tööõigus


Küsimus: Kui naasen vanemapuhkuselt, kas siis mulle peaks ka makstama suuremat palka, kui uuel töötajal palka tõsteti?27.06.2012

Tere,
Mul kohe mitu küsimust ja loodan teilt natuke abi saada. Ma läksin aastal 2009 lapsehoolduspuhkusele ja nüüd 2012 pean naasema tööle enne kui laps saab 3-aastaseks. Vahepeal oli tööandja aga uuel töötajal töötasu tõstnud. Küsimus, kas töötasu tõstmine kehtib ka siis mulle? Kas selline asi on ka seaduses välja toodud, kui jah, siis äkki saaks teatada kus?
Siis ka kui ma naasen tööle, siis pean 2 nädalat enne kui laps saab 3-aastaseks esitama avalduse, kas on ka mingi kindel tekst mis ma pean avaldusse kirjutama?
Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 3 kohustab tööandjat järgima võrdse kohtlemise põhimõtet, mis tähendab, et sama töö eest tuleks teoreetiliselt maksta samasugust tasu. Siiski ei saa seda jäigalt järgida, kuulamata ära tööandja põhjendusi. Võimalik, et Teie ja uus töötaja ning tema tööülesanded ei ole 100% võrreldavad ja sellisel juhul on erinev töötasu ka põhjendatud. Näiteks juhul kui teil on erinev kvalifikatsioon ja uus töötaja teeb vastavalt oma töölepingule või väljakujunenud töökorraldusele mõne spetsiifilise lisaliigutuse rohkem. Või on tema vastutuse määr kõrgem. Põhjuseid võib olla veelgi.
Juhul kui teie tööülesanded siiski 100 % kattuvad ja tööandja ei suuda põhjendada, miks ühele kõrgemat tasu makstakse, on võimalus oma õiguste kaitseks (ebavõrdse kohtlemise lõpetamine) pöörduda töövaidluskomisjoni.

Seadus ei määra LHP katkestamise teatisele ette kindlat vormi. Oluline, et Teie teavitus oleks üheselt mõistetav ja suudate hiljem tööandja teavitamist tõendada. Näiteks digiallkirjastatud e-kiri tööandja ametlikule meilile on ümberlükkamatu dokument.
Soovides edukat sisseelamist töörutiini selle positiivses tähenduses:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu