Tööõigus


Küsimus: Kui paragrahv 79 alusel on tööleping lõpetatud ja omanike muutuse järel jäin samasse firmasse edasi tööle, kas minu õigusi on rikutud?02.07.2012

Mida sisaldab paragrahv 79, kui selle alusel on tööleping lõpetatud, kuigi jäin samasse firmasse edasi tööle, sest vahetusid omanikud ja muudeti firma nimi? Olin selles firmas töötanud juba 7 aastat ja nüüd veel 3 aastat, kas ma olen jäänud mingitest õigustest ilma või oli kõik õige? Ma mõtlen pidevat tööstaaži...jne.
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 112 lg 3 ütleb: Ettevõtte üleandjal ja omandajal on keelatud tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu.
Kuna TLS § 79 tähendab töölepingu lõpetamist poolte kokkuleppel, siis andamata hinnangut tööandja eetilisele või teadmatusest tingitud väärale käitumisele, on praegu JOKK- olukord, kus kannatajaks olete Teie. Sõltuvalt tööstaažist tööandja juures on näiteks koondamise korral erinev sellest etteteatamise tähtaeg (TLS 97) ja selle eiramise korral tööandja poolt makstava hüvitise suurus. Samuti sõltub tööstaažist tööandja juures, sunnitud töötuse korral, Teile makstava töötuskindlustuse pikkus.
Loodetavasti oli Teie puhul tegemist tööandja teadmatuse, mitte pahatahtlikkusega ja sellisel juhul oleks asi ilmselt parandatav.
Õigluse võitu ja edu tööandjaga läbirääkimistes soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu