Tööõigus


Küsimus: Kas ületundide eest peaksin tasu saama, kuigi lepingus seda kirjas ei ole?04.07.2012

Tere.
Olen töötanud ettevõttes al.07.05.2012. Tulenevalt töötajate arvust ja töö rohkusest tuleb mul igakuiselt ca 30 ületundi (konkreetsel kuul oli 34 fikseeritud ületundi). Lepingus pole ühtegi sõna ületundide korral tasustamise kohta. Tööle asudes vastas ülemus minu küsimusele "kas ületundide eest makstakse" - "katsume maksta". Nüüd, kui käisin küsimas maksmata ületundide eest tasu, viidati minu katseajale ja pakuti "vaba päeva". Siit minu küsimus, kui igakuiselt tuleb u 30 ületundi, siis millised on minu õigused antud situatsioonis? Kuidas on võimalik hüvitada 30 tunni eest "vaba ajaga", igakuiselt?
Olen seda probleemi kohanud ka eelmistes töökohtades ja hakkab kuidagi mõõt täis saama:). Alkoprobleeme pole ja hiljaks ei jää.
Olgu lisatud, et teades töötajate arvu (ka töötajate pidevat vahetumist) ja töö rohkust, on igakuised ületunnid selles asutuses tavaline ja vältimatu probleem.
Tervitades.
...või oleks targem tulla Teie juurde erakonsultatsioonile?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuna mul ei ole Teie töölepingut silmade ees, siis saan vastata ainult üldiselt.
1. Ületundide tegemine saab seaduse järgi toimuda ainult poolte kokkuleppel, kui ei ole tegemist hädavajadusega kahjude ärahoidmiseks.
2. Meie töölepingu seadus on oma sisult heaoluriikide väärtuste järgi seatud, kus vaba aega hinnatakse rahast rohkem. Seetõttu on tööandjal kohustus ületunnid hüvitada eelkõige samas mahus vaba ajaga, kui ei ole kokku lepitud hüvitamist rahas 1,5 kordselt.
3. Tööandja viidet katseajale võib käsitleda manipuleerimisena, et kaitsta oma ebaseaduslikku käitumist. Samas on ka võimalik, et tööandja teadmised töölepingu seadusest on märksa väiksemad kui tema teadmised-oskused ettevõtte põhitegevusest.

Teid huvitavat teemat reguleerib TLS § 44 (Ületunnitöö), aga võimalik, et sõltuvalt Teie töölepingust, ametijuhendist ja töökorraldusest tuleks veel mõnele asjaolule tähelepanu pöörata.

Teie õiguseks on ületundide tegemisest keeldumine ilma vastava kirjaliku kokkuleppeta. Samuti on kokkuleppe (mitte ühepoolse otsuse) küsimus ületundide hüvitamine rahas. Teadmata kõiki asjaolusid, ei saa ma kahjuks prognoosida tööandja võimalikku käitumist ja selle tagajärgi.
Loodetavasti oli minu vastusest ja viitest TLS-le abi, aga kui tunnete, et sellest ei piisa, siis on alati võimalik registreerida minu juurde konsultatsioonile, nagu Te oma küsimuse lõpus viitasite.
Ausaid ja kindlaid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu