Tööõigus


Küsimus: Tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks24.03.2011

Tere,
Mul on tähtajaline tööleping, teise töötaja lapsehoolduspuhkusel olemise ajaks.
Nüüd soovib see töötaja lapsehoolduspuhkuselt tööle tulla.
Kui palju peab tööandja mulle sellest ette teatama?
Kas saan lõpparve või on tööandjal minu ees veel mingeid kohustusi?
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel, milleks on töölepingus märgitud töösuhte lõpukuupäev (TLS §80 lg1).

Kõik oleneb sõnastusest, kuidas on sõlmitud Teie tööleping. Kui leping on sõlmitud asendatava lapsehoolduspuhkuselt naasemiseni, siis lõpeb seoses töötaja tagasitulekuga ka Teie töösuhe. Kui tähtaeg on märgitud kuupäevaliselt, on sama päev lepingu lõpukuupäevaks.
Kui asendatav katkestab lapsehoolduspuhkuse ning naaseb tööle varem, kui lepingus märgitud lõpukuupäev, tuleb tööandjal leida Teile ametikoht kokkulepitud tähtajani.
Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest on töötaja kohustatud teatama tööandjale 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti (TLS §68 lg2). Seega on tööandja kohustus sellest ka asendajat informeerida.
Teistel juhtudel tööandjal Teile kohustusi ei ole, välja arvatud lõpparve õigeaegne laekumine Teie pangakontole.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu