Tööõigus


Küsimus: Kas katseajal võib lepingut lõpetada ka poolte kokkuleppel?06.07.2012

Olen teadlik, et töölepingut võib lõpetada ka katseaja viimasel päeval. Küsimus selline, et kas katseajal võib lepingut lõpetada ka poolte kokkuleppel? Mis kasu sellest ettevõte saab? Mis kahju saaks ettevõte sellest, kui vormistada lepingu lõpetamine töötaja ebapädevuse vms tõttu?
Nii palju, kui mina olen aru saanud, siis kõige suuremat kahju saab töötaja, kes oli nõus lepingu lõpetama poolte kokkuleppel ja töötuna arvele võttes ei saa tervisekindlustust ja tööturaha?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Poolte kokkuleppel võib töölepingu lõpetada igal ajal, kui see tõepoolest on poolte kokkulepe. Sellest olete õigesti aru saanud, et töötaja võimalused poolte kokkuleppega töölepingut lõpetades vähenevad. Tööandja kasu on ehk see, et poolte kokkuleppega töölepingu lõpetamist on väga raske kui mitte võimatu vaidlustada.
Kuna katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu töölepingu lõpetamist peab tööandja kirjalikult põhjendama, siis puuduliku vormistamise korral on töötajal enamasti võimalik seda vaidlustada.
Õiglast töölepingu lõpetamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu