Tööõigus


Küsimus: Kuidas peaksin käituma, kui olen kaotanud usalduse otsese ülemuse suhtes, kuna kõik palgaandmed ja muu konfidentsiaalne info on kaastöötajatele teada?06.07.2012

Olen kaotanud usalduse oma otsese ülemuse suhtes, kuna kogu konfidentsiaalne info - palk, palga muutused jmt on kaastöötajatel teada. Kas ja kellele on võimalus kaebust esitada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 28 lg 2 p 13 kohaselt ei tohi tööandja töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Paraku töölepingu seadus selle punkti rikkumise eest üheselt sanktsioone tööandjale ette ei näe.
Teatud võimalusi annab TLS § 91 (töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt). Juhin aga tähelepanu, et töötaja peab erakorralist ülesütlemist põhjendama. Kuna TLS § 91 lg 2 alusel töölepingu töötajapoolse ülesütlemisega kaasneb tööandjal kohustus maksta töötajale 3 kuu keskmise tasu ulatuses hüvitist, siis tuleb valmis olla nii töövaidluseks kui kaalukate tõendite esitamiseks.
Kõigepealt soovitaksin tööandjaga rääkida, viidates temapoolsele kohustuste rikkumisele. Peale seda saate otsustada järgmised sammud.
Alternatiivne samm võiks olla konsulteerimine Andmekaitse inspektsiooniga.
Soovides Teile eraelu puutumatust:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu