Tööõigus


Küsimus: Ei ole nõus vallandamisega ja soovin kohtusse kaevata, lepingu sõlmis kooli direktor, kelle pean kohtusse kaebama?09.07.2012

Tere,
Mind vallandati, sellega ma pole nõus. Tahan pöörduda kohtusse.
Minu tööleping on sõlmitud kooli direktoriga (allkirja on andnud tööandja - direktor), vallandab kooli direktor ka, käskkiri kandis direktori allkirja.
Kes on kostja kohtus? Milline seadus (§) räägib sellest. Räägivad, et kool, kooli direktor ei või olla kostjana. Kelle ma pean kohtusse kaebama?
Aitäh

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamiseks on töötajal õigus pöördud töövaidlusorganisse – töövaidluskomisjoni või kohtusse. Odavaim mainitust on töövaidluskomisjon. Vaidlustamise aeg on 30 kalendripäeva töölepingu ülesütlemise avalduse saamisest.
On oluline märkida, et tsiviilkohtumenetluses kehtib põhimõte, mille järgi lasub tõendamiskohustus isikul, kes esitab nõude või vastuväite. Seetõttu soovitan kasutada professionaalset abi avalduse koostamisel või/ja komisjonis esindamisel.
Koolid kuuluvad kohalikele omavalitsustele, seega on nende poolt valitud esindaja, kelleks on kooli direktor. Hagi esitatakse sellele, kellega oli sõlmitud tööleping.
Avalduse esitamise tingimused on loetletud Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses.

Eelnevalt soovitaksin siiski registreerida kohaliku tööinspektor-juristi tasuta vastuvõtule olukorra analüüsimiseks ning ebaõigete otsuste vältimiseks.

Teile sobiva tööinspektori kontaktid leiate Tööinspektsiooni kodulehelt: http://www.ti.ee/index.php?page=120&

Kui otsustate töövaidlusspetsialisti kasuks, soovitan tutvuda alloleva lingi hinnapakkumisega http://www.metiabi.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=53&lang=et

Õiget otsust ja õiglaseid lahendusi!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu