Tööõigus


Küsimus: Kuidas peab puhkusegraafiku koostamisel arvestama viimase tööpäevaga enne ja esimese tööpäevaga pärast puhkust vahetustega töö korral?09.07.2012

Käime vahetustega tööl, oleme selleks ise andnud kirjaliku nõusoleku, kuna kaugelt käijatel läheks 12- või 8-tunniseid valveid tehes töölkäimine väga kulukaks, mis ei ole miinimumpalka arvestades mõttekas. Valvekord algab hommikul kell 8 ja kestab järgmise hommiku kella 8-ni. Nüüd aga tekkis küsimus graafiku koostamise kohta puhkuste ajal. Kui mul algab puhkus näiteks 20. juulist ja kestab 16. augustini (kaasa arvatud), siis kas tohib mind graafikusse panna vastavalt 19. juulil ja 17. augustil? Minu enda mõistus ütleb, et loogiliselt võttes nagu tohiks, sest hea küll, puhkuse alguseks loetakse 19 juuli kella 00-st, aga ma töötan veel 8 tundi hommikul 8-ni, seega 8 tundi juba puhkuse ajast! Ja kui mind on pandud graafikusse peale puhkuse lõppu kohe 17-ndaks kuupäevaks, siis ma ju ei alusta 17-ndal kell 00, vaid ikka kell 8 hommikul ja seega on puhkuse tunnid minu meelest mul kõik kätte saadud! Nii "ütleb minu talupoja mõistus", aga kuidas seadusega asi on, palungi Teie vastust? PS ! Kogu jutt ikka 24-tunniste valvete korral!
Tänud vastuse eest ette!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Puhkuse tunnid on Teie pakutud lahenduse korral tõepoolest käes ja töötaja justkui kannatada ei saa, aga igal pulgal on siiski kaks otsa. Te ei saa ju samal ajal olla puhkusel ja tööl. Kujutame ette olukorda, kus olete oma graafikujärgsel esimesel puhkusepäeval viimased 8 tundi valves ja objektil juhtub midagi olulist - siis tekib vaidlus, et kas olite tegelikult tööl või viibisite seal juhuslikult oma vabast ajast?
Pigem on tegemist puhkuse edasilükkamisega tööandja poolt TLS § 69 lg 5 tunnustel, mis tuleks vastavalt vormistada. Võib muidugi vaielda selle üle, kas puhkust peab tingimata arvestama päevades või tohib tasaarvestust teha ka tundides. Otsest keeldu seaduses ei näe, samas läheb see minu hinnangul vastuollu seaduse mõttega. Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud Töölepingu seaduse käsiraamatu selgitus puhkuse olemusele (§ 55) ütleb, et "Puhkuse eesmärk on anda töötajale lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale täiendavat töövaba aega töövõime taastamiseks." Sellest lähtuvalt vaatleksin kõnealust ajavahemikku kl 00-08 igapäevase puhkeajana ja peaksin korrektseks kas graafiku muudatust või poolte kokkuleppel puhkuse alguse ja lõpuaja nihutamist ühe päeva võrra.
Võimalik, et keegi tõlgendab seadust teistmoodi ja lõplik tõde selgubki alles kohtupretsedendi käigus.
Meeldivat puhkust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu