Tööõigus


Küsimus: Kas pean oma töötunnid ise kirja panema, kuigi selles ei ole kokku lepitud?11.07.2012

Tere! Soovin teada, kas raamatupidajal on õigus minu palga maksmisega viivitada? Nimelt tema soovib, et ma kirjutaks oma töötunnid töölehele, meil ei ole lepingus sellist punkti ja ise ta seda mulle ütlema ka ei tule vaid teiste kaudu sain teada. Palk on iga kuu üks ja sama.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastuse leiab TLS § 28 lg 2- Tööandja on kohustatud:
punkt 2 - maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal;
punkt 4 - ... pidama tööaja arvestust;
punkt 12 - andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi.

Teie küsimusest jääb mulje, et tööandja soovib oma kohustusi Teile delegeerida kuid seda ei saa pidada TLS-ga kooskõlas olevaks.
Selgeid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu