Tööõigus


Küsimus: Kui palju peab töötaja ette teadma oma graafikujärgset tööaega, graafikut tean, aga seda muudetakse kogu aeg jooksvalt?20.07.2012

Probleem on üleval juba aasta (just niikaua, kui olen selles asutuses töötanud). Kuna aga vestlused tööandjaga pole tulemusi andnud, palun Teie nõu ja abi.
Töötan graafiku alusel, tööpäevad on pikad, ulatudes ka öisesse aega ja küsimus ongi öise aja tasustamises lisa vaba ajaga. Tööandja ütleb, et sellist kohustust tal pole, kuna maja töökorraldus on selline ja see, et teeme öötööd, on kirjas ka töölepingus. See aga ei vabasta ju ometi öise aja tasustamisest lisa vaba aja andmisega? Kui vastavale seadusel viitasin, vastas tööandja vaid, et meie majas see ei kehti, kuna maja töökorraldus on teistsugune.
Töölepingus on kirjas siis järgnevalt:
Töötaja töötab puhkepäevadel ja teeb öötööd järgmistel juhtudel:
-tööprotsessi lõpuleviimiseks
-kui maja üldine töökorraldus seda nõuab.
Lepingus kirjas on ka palk (mis on siis kindel kuupalk ja sellist märget, et see sisaldaks ka tasu öötundide eest, ei ole).

Teine küsimus puudutab aga töögraafikut. Kas on olemas mingi seadusesäte, mis ütleb, kui kaua peaks töötaja tööaega ette teadma? Mure on päris tõsine, sest kuigi kuu aja töögraafik on olemas, muudetakse seda ja see on mitte ühekordne, vaid lausa iganädalane probleem. Näitena: Kui veel eelmisel nädalal tedsin, et olen neljapäeval tööl kuni 17.30, siis täna (esmaspäeval) teatati, et tööpäev lõpeb neljapäeval kell 23.00. Tööandjaga vesteldes vastas ta vaid, et selline ongi meie maja töökorraldus ja tööle asudes ma ju teadsin seda, et on erinevad töökellaajad. Jah tõepoolest, teadsin, et vahel on tööpäev lühike ja vahel väga pikk, küll aga mitte seda, et tööaja saan teada paaripäevase etteteatamisega.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olete esitanud pika olukorra kirjelduse, millest püüan sõnastada esimese küsimuse. Kui ma õigesti aru saan, siis soovite teada, kas öösel töötamise eest on tööandjal kohustus anda täiendavat vaba aega? TLS § 45 lg 1 kohustab tööandjat maksma öötöö (22.00- 06.00) eest 1,25- kordset tasu, kui ei ole kokku lepitud, et töötasu sisaldab tasu öösel töötamise eest. Sellisel juhul peab see olema töölepingus selgelt välja toodud- kui suure osa moodustab tasu öösel töötamise eest ja kuipalju töötaja öösel töötab.
Teine võimalus on vastavalt TLS § 45 lg 3 kokku leppida öötöö eest täiendava vaba aja andmine. Üheaegselt saada lisatasu ja täiendavat vaba aega ei ole ette nähtud.

Teie teine küsimus puudutas tööaja graafikut. Seadus ei ütle otseselt kui pikalt peab töötaja oma töögraafikut ette teadma. Vastavalt TLS § 6 lg 6, peab summeeritud tööaja arvestuse korral tööandja teatama töötajale tööajakava teatavaks tegemise tingimused, mis tähendab seda, et Teie poolt kirjeldatud meelevaldsel viisil see toimuda ei tohiks. Lisaks kohustab TLS § 17 lg 2 tööandjat korraldusete andmisel mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi. Kui jätta kõrvale ühekordne hädavajadus, mida tööandjal ei olnud võimalik ette näha, siis regulaarselt asetada töötajat olukorda, kus viimasel puudub võimalus oma isiklikku elu planeerida, ei saa pidada mõistlikuks.
Kui tööandjaga suhtlemine ei anna tulemusi, siis ilmselt aitab tööinspektori sekkumine. Silmas tuleb aga pidada seda, et tööinspektori sekkumise võimalused sõltuvad suurel määral sellest, kui palju on Teil tööandja rikkumiste ja töötingimuste kohta konkreetseid tõendeid esitada. Selleks võivad olla näiteks fikseeritud graafikumuudatused, meilivahetus tööandjaga jne.
Soovides mõistlikke töötingimusi:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu