Tööõigus


Küsimus: Tööandja ei võimalda minna õppima kaugõppesse, kuidas peaksin käituma?20.07.2012

Soovin minna õppima (kõrgkooli kaugõppesse), tööandja aga teatas, et ei kavatse mulle seda võimaldada. Viitasin seadusele, tema aga vastas, et teda see ei huvita, õppimine on minu eralõbu. Kuidas käituda?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Täiskasvanute koolituse seadus rakendub töötajatele erisusteta kokkulepitud tööajast. Seetõttu on enese arendamine iga inimese isiklik otsus, kus tööandjal puudub õigus selle keelustamiseks.
Lisaks on tööandja kohustus võimaldada koolitusel osalemiseks koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, millest tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest (TäkS § 8 lg 2, lg 3).

Kui töötaja ei soovi või ei pea vajalikuks kasutada kõiki õppepuhkuse päevi, siis tööandja maksab ainult nende eest, mis on avalduses märgitud. Olgu öeldud, et teatises ja avalduses märgitud kuupäevade ajavahemik peab kattuma. Samuti tuleb aegsasti esitada avaldus õppepuhkuse kasutamiseks.

Milliseks kujunevad Teie ja tööandja vahelised suhted peale õpingute alustamist, on raske ennustada, kuid arvan, et sellistes küsimustes võiks teema üle arutamine ning poolte argumentide põhjendamine siiski rahuldavaid tulemusi anda.


Teine-teise mõistmist ning rahuldavat töösuhet!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu