Tööõigus


Küsimus: Mida peaksin tegema kui tõstetakse pidevalt teisele tööle ja nüüd siis sellisele, mis on lisaks veel ka füüsiliselt liiga raske?24.07.2012

Tere,
Olen tööl olnud 2 aastat ning töötanud kummidetailide kontrollijana. 6 kuud tagasi tõsteti mind lihtsalt teise osakonda, kuna seal, kus ma varem töötasin, tulid masinad seda tööd tegema mida varem mina tegin. See tähendas, et tuli uusi detaile kontrollima hakata. Ja kui ei oleks nõus olnud minema, siis palun väga uks on seal! Nüüd on samalaadne olukord. Vahetuses on 7 inimest ning soov on, et alles jääks vaid 3 inimest. Ülejäänud peaksid minema press-seadme taha edaspidi. Aga minule käib see üle jõu kuna selg ei talu seda koormust seal, on vaja jõudu! Kas peaksin lihtsalt lahkumisavalduse laua peale panema või mis mul selles olukorras teha annaks? Tegelikult on see ju koondamine.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel (TLS § 12).
See tähendab, et kõik muudatused töö iseloomus ja -korralduses peavad olema fikseeritud kirjalikult.
Kirjeldatud olukord annab põhjust arvata, et tööandja on juba mitmel korral rikkunud töölepinguseadusest tulenevaid ettekirjutusi.

Tööandjal on kohustus pakkuda töötajale võimaluse korral teist tööd, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu (TLS § 89 lg 3). Kui seda võimalust ei ole, on tegu sisuliset töölepingu erakorralise ülesütlemisega tööandja poolt majanduslikel põhjustel ehk koondamisega (TLS § 89 lg 1).
Tööandja peab töötajatele tegema kirjalikult taasesitatavas vormis töölepingu ülesütlemisavalduse (TLS § 95 lg1), seda põhjendama (TLS § 95 lg 2) ning järgima selle protseduuri kõiki ettekirjutusi ning etteteatamise tähtaegu.
Etteteatamise aeg Teie staaži puhul on 30 kalendripäeva (TLS § 97 lg 2 p 2).

Siinkohal ei pea mõistlikuks omal tahtel töölepingu lõpetamist (töölepingu korraline ülesütlemine), sest sellega loobute vabatahtlikult ka Teile ettenähtud hüvitistest nii tööandjalt, kui Töötukassalt.

Õiglast töösuhet ja õiget asjaajamist!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu