Tööõigus


Küsimus: Kui ma teatasin 5 tundi enne tööpäeva algust e-kirjaga, et ma puudun töölt haiguse tõttu, kas mind saab ikka vallandada?26.07.2012

Tere,
olin üle 2 kuu tööl ja jäin järsku haigeks, kas tööandja saab mind sel ajal vallandada? Teine küsimus oleks, et kui teatasin juba enne tööpäeva algust 5 tundi ette e-kirjaga, et ma töölt puudun, kui tööandja ei loe kirju, kas mind on õigus vallandada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuna olite tööl olnud alla nelja kuu, siis eeldan, et Teil oli veel katseaeg. Iseenesest haiguse ajal töösuhte lõpetamine ei ole keelatud kuid ajutine töövõimetus (haigus) ei tohi olla selle põhjuseks. Katseajal võib katseaja eesmärgi mittetäitmise korral kumbki osapool töölepingu üles öelda 15-päevase etteteatamisega, mille rikkumise korral tuleb etteteatamise tähtajast puudujääv osa kinni maksta. Sealjuures peab tööandja ülesütlemist põhjendama.

TLS § 15 lg 2 p 10 paneb töötajale kohustuse: "teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest".
Kui suudate tõendada, et teatasite tööandjale tema ametliku töömeili peale oma haigusest esimesel võimalikul juhul, siis temapoolne meilide lugemine või mittelugemine on minu hinnangul tööandja probleem.
Nägemata töölepingu ülesütlemise põhjendusi, ei saa ma siiski 100% kindlusega väita, et tööandja on midagi pöördumatult rikkunud, kuigi Teie küsimuse põhjal selline kahtlus jääb.
Kindlat töökohta soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu