Tööõigus


Küsimus: Töökoormuse ja töölepingu muutmine24.03.2011

Tere,
Töötan lisaks põhikohale ka osalise tööajaga teise tööandja juures.
Kuidas toimida, kui soovin asuda täistööajaga tööle sellele töökohale, kus töötan praegu osalise tööajaga ja praeguses põhikohas sooviks koormust vähendada?
Kas praeguse põhitöökoha tööandjal on õigus minu sellist tegevust takistada või sootuks mulle koht üles öelda, ehk nii-öelda eelistada täistööajaga töötajat?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Tööandja üheks kohustuseks on teavitada täistööajaga töötajat osalise tööajaga töötamise võimalusest ning osalise tööajaga töötajat täistööajaga töötamise võimalusest, arvestades töötaja teadmisi ja oskusi (TLS §28 lg2 p10). Samuti ei või tööandja lepingut üles öelda põhjusel, et täistööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist osalise tööajaga või osalise tööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist täistööajaga (TLS §92 lg1 p5).

Töölepingu(te) tingimuste muutmiseks on vajalik mõlema poole nõusolek, mis vormistatakse kirjalikult olemasoleva töölepingu lisana. Selleks on Teil vaja esitada kirjalik avaldus lepingu tingimuste muutmiseks.

Meeldivaid kokkuleppeid soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@ metiabi.eu