Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus keelduda vabastamast töötajat § 88 lõige 1 punkt 1 alusel, kui töötajal on diagnoositud astma?01.08.2012

Tere!
Kas tööandjal on õigus keelduda vabastamast töötajat § 88 lõige 1 punkt 1 alusel, kui töötajal on diagnoositud astma ja viibinud ka selle haigusega töövõimetuslehel (töö on tolmuses keskkonnas)?
Kas töötajal on võimalik lahkuda töölt koheselt, kui on avalduse esitanud või kehtib ka sel puhul etteteatamisaeg?
Missugused dokumendid peab töötaja tööandjale esitama, et saaks vabastatud eelnimetatud paragrahvi alusel ja võimalikult kiiresti?
Kas on astmahaigel olemas teisi võimalusi lahkuda töölt, et ennast töötuna arvele võttes oleks õigus töötuskindlustushüvitisele?
Kaalumisel on invaliidsuspensioni taotlemine, kas seda on parem teha enne töölt lahkumist või peale seda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandjal ei ole kohustust Teiega omal initsiatiivil töölepingut erakorraliselt üles öelda - see on tema võimalus, juhul kui Teie terviseprobleemid tööandja hinnangul hakkavad oluliselt tööprotsessi häirima. Teie poolt viidatud § 88 lg 1 p 1 (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu) tagab Teile töötuskindlustushüvitise, aga ilmselt pärsib tööandja initsiatiivi samas seadusepunktis olev selgitus, et töövõime vähenemiseks loetakse seda kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. Kui see "nelja punkti klausel" ei ole täidetud, siis võimalik, et tööandja kardab Teiepoolset töölepingu ülesütlemise vaidlustamist, mis võib temale kalliks maksma minna. Ehk muutub tööandja järeleandlikumaks, kui koos töölepingu temapoolse ülesütlemisega annate kirjaliku kinnituse, et Teil puuduvad seoses töölepingu erakorralise ülesütlemisega TLS § 88 lg 1 p 1 alusel omapoolsed pretensioonid tööandja vastu?

Teine võimalus on tööleping ise erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 3 alusel:
(Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd).
Juhin tähelepanu tingimusele, et tööandja ei ole võimaldanud sobivat tööd. Juhul kui olete küsinud tööandjalt teist tööd, aga seda pole võimaldatud, siis on Teil võimalus mõistliku aja jooksul tööleping TLS § 91 lg 3 alusel ilma kohustusliku etteteatamistähtajata üles öelda. Loomulikult tuleks võimalike probleemide vältimiseks kogu asjaajamine salvestada taasesitatavas (nt kirjalikus) vormis.
Mis puudutab invaliidsuspensioni taotlemist ja Töötukassa toetusi- hüvitisi, siis parema vastuse saate, esitades oma küsimuse sama portaali sotsiaalse turvalisuse spetsialistidele.
Soovides jõudu terviseprobleemidega toimetulekul:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu