Tööõigus


Küsimus: Kas matuste korraldamiseks või tervise taastamiseks on ette nähtud töölt vabu päevi?02.08.2012

Olen tööl riigiasutuses muuseumis täistööajaga klienditeenindaja. Mul on kuutöötasu, mis ei olene tööl oldud tundide arvust. Olen töötanud riigiasutuses 19 aastat.
1. Kas mul on õigus saada 3 vaba päeva matuste korraldamiseks kui surnu oli minu äi? Kas need päevad on tasustatud või on see nn. palgata puhkus?
2. Kas on olemas nn. tervisepäevad, mida inimene saab kasutada arstil käimiseks, enda kosutamiseks või esmase haiguse raviks? Kui palju neid aastas on ja kas need on tasulised või tasuta päevad.
Tänan

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tõepoolest on mõningad tööandjad oma töötajate elukvaliteedi parandamiseks võimaldanud vabu päevi tööandja kulul näiteks perekondlike sündmuste puhul (matused, pulmad, juubelid ning nooremas ja keskmises koolieas laste esimene koolipäev), samuti tasustatud lisapuhkust ehk tervisepäevi kuni 3 päeva aastas. Sellisel juhul kajastuvad need asutuse kollektiivlepingus vms. juhendis (töökorralduseeskiri [sisekord], palgajuhend jne.).

Kui Teie asutuses loetletud soodustusi fikseeritud ei ole, siis puudub ka otsene õigus nende kasutamiseks, sest ükski seadus selleks tööandjat ei kohusta.Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu