Tööõigus


Küsimus: Töötasu kinnipidamine tööandja poolt25.03.2011

Kas on korrektne kinni pidada töötaja kuu töötasu ja komandeeringutasu TLS § 74 lõige 3 alusel, kui töötaja lahkus töölt ette teatamata?
Eelnevalt tekitades tööandjale kahju kuu töötasu ulatuses.
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandjal on see õigus tõepoolest olemas. Lisaks on tööandjal õigus esitada kahju hüvitamise nõue ka muu tekitatud kahju eest täies ulatuses (TLS § 74 lg 1). Eeltingimuseks on muidugi see, et töötaja töölt lahkumine ja kahju tekkimine on nõuetekohaselt fikseeritud.

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu