Tööõigus


Küsimus: Kas kolmveerand kohaga töötajat on õigus panna tööle 150 tundi kuus?04.08.2012

Kas on tööandjal õigus panna tööle juulis 155 tundi ja augustis 151 tundi, kui töötaja on tööl kolmveerand kohaga ja tööandja ütleb selle peale nii, et septembris ja oktoobris on aega puhata. On summeeritud tööaeg ja samas on lepingus kirjas, et 30 tundi nädalas, kuigi tunde tuleb rohkem. Olen veel tööl graafiku alusel ja augustis on pandud tööle nii: 3 tööl, 3 vaba ja siis edasi 4 tööl 1 vaba, 4 tööl 1 vaba, 5 tööl 3 vaba ja siis jälle 5 tööl 1 vaba, kas tohib nii teha kolmveerand kohaga töötajale.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest ei selgu kui pikk on arvestusperiood. Summeeritud tööaeg Teie puhul tähendab seda, et tööaeg jaotub ebaühtlaselt, ühes nädalas võib olla rohkem, teises vähem kui 30 töötundi. Vastavalt TLS § 44 lg 1, loetakse töötunnid kokku arvestusperioodi lõpus ja keskmine tundide arv peab jääma 30 tundi nädalas. Kui jäävad alatunnid, peab tööandja need välja maksma, ületundide eest tuleb aga maksta 1,5-kordset tasu. Täpse vastuse andmiseks oleks vaja teada Teie arvestusperioodi pikkust, selle algust ja lõppu ning kogu arvestusperioodi jooksul töötatud tundide arvu.
Graafiku koostamisel peab tööandja järgima igapäevase ja iganädalase puhkeaja normi täitmist. Vastavalt sellele peab summeeritud tööaja arvestuse korral 24 tunni sisse jääma vähemalt 11 tundi katkematut puhkeaega (TLS § 51 lg 1) ja seitsme päeva sisse 36 tundi katkematut puhkeaega (TLS § 52 lg 2). Osakoormusega (nt 0,5 või 0,75) töötajatele seadus erisusi ette ei näe.
Õiglast töökoormust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu