Tööõigus


Küsimus: Kas täiskasvanute gümnaasiumis õppimisel on õigus saada tasustatud õppepuhkust?06.08.2012

Soovin minna sügisel täiskasvanute gümnaasiumi. Kas mul on õigus ka saada tasustatud õppepuhkust või ei?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Õppepuhkuste osas on kriteeriumiks koolituse vorm.
Teie puhul on tegemist tasemekoolitusega, mis annab küll koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkuse õiguse 30 kalendripäevaks aastas (TäKS § 8 lg 2), kui see toimub päevases õppevormis ning täiskoormusega õppes (TäKS § 8 lg 5).

Nimetatud tingimuste täitmisel makstakse 20 kalendripäeva ulatuses õppepuhkuse ajal keskmist töötasu (TäKS § 8 lg 3). Tasemekoolituse lõpetamiseks on õigus 15 kalendripäevale täiendavale õppepuhkusele, mida tasustatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära ulatuses (TäKS § 8 lg 4).

Õigeid ja kindlaid valikuid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu