Tööõigus


Küsimus: Töölepingu asemel juhatuse liikme leping28.03.2011

Töötasin määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel ja mind valiti MTÜ juhatuse liikmeks (ainuliige). Sellega seoses sõlmiti juhatuse liikme leping (töökohustused ei muutunud). Töötasult arvestatakse igakuiselt maha töötuskindlustust, kuid nüüd on veidi segane, mis saab, kui lõppeb juhatuse liikme tähtaeg (või see lõpetatakse enne tähtaja lõppu seoses asutuse likvideerimisega). Soov on täpsustada, mis märge peaks olema töölepingus, kui mind juhatuse liikmeks valiti ja mis saab töölepingust peale tähtaja (juhatuse liikme volituste) lõppu? Kas mul on mingi õigus töötuskindlustusele? Töötuskindlustust olen tasunud seaduse vastuvõtmise ajast ja tööstaaži on 20 aastat.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 1 lg 5 ei kohaldata töölepingut juriidilise juhtorgani liikmele, seetõttu oli juhatuse liikme lepingu sõlmimine igati õige. Tööleping tuleks näiteks poolte kokkuleppel (TLS § 79) lõpetada, kuid siis tekib küsimus, mis saab peale juhatuse liikme volituste lõppu? Töötuskindlustusele õigus säilib, sest selle saamise kriteeriumiks on sunnitud töötus. Kui peale juhatuse liikme volituste lõppu teist tööd ei ole, siis see ongi sunnitud töötus.
Teoreetiliselt, kuid minu isiklikus praktikas läbiproovimata alternatiivne võimalus oleks Töölepingu seaduse vaba tõlgendamine, peatades Teie töölepingu juhatuse liikme volituste ajaks TLS § 19 lg 6 alusel (Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui: 6) tal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või SEADUSES ETTENÄHTUD PÕHJUS). Sellisel juhul jätkuks Teie tööleping peale juhatuse liikme volituste lõppu endistel tingimustel.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu