Tööõigus


Küsimus: Kui tööandjal ei ole ametikohale vastavat tööd, kas siis võin tasustatud vabu päevi nõuda?14.08.2012

Mul on lepng, et olen tootemeister, kes võib asendada tootmistöölist. Kui nüüd tööandjal ei ole tootemeistri tööd, siis kas ma pean kogu aeg tegema tootmistööd, millega ma nõus ei ole (tulevad alatunnid) või võin võtta vabad päevad, mis peaks tööandja kinni maksma, kuna tal pole vastavat tööd?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest ei selgu, kas tootemeistrile kokkulepitud koormusega tööpuudus on alaline või lahendatav 3 kuu jooksul või on tekkinud lühiajaline asendamise vajadus. Sellest lähtuvalt saaksin anda täpsema vastuse. Alljärgnev vastus annab üldised viited.
1. Juhul kui tootemeistri järele puudub edaspidi alaline vajadus, siis on tekkinud koondamissituatsioon TLS § 89 lg 1 tunnustel. Sellisel juhul on tööandjal kohustus pakkuda Teile koondamise vältimiseks võimalusel teist tööd, mida ta ka teinud on.
2. Juhul kui tootemeistrile ei ole ajutiselt (kuni 3 kuuks) tööd pakkuda, tekib tööandjal TLS § 37 alusel ja protseduure järgides võimalus Teie töötasu kuni 3-ks kuuks vähendada. Sellele eelneb kohustus võimalusel teist tööd pakkuda, mida tööandja ka teinud on.
3. Kui Teie töölepingusse sisse kirjutatud tootmistöölise asendamine on lühiajaline, siis on tegemist kokkulepitud töö tegemise kohustuse täitmisega tootemeistri palga eest ja alatunnid tuleks tööandjal kinni maksta TLS § 35 alusel.

Ülaltoodud kolm vastusevarianti on antud ainult küsimuses oleva info põhjal ega arvesta teiste võimalike mõjuteguritega, mis võivad muuta osapoolte kohustusi ja õigusi. Seetõttu oleks enne otsustavate sammude astumist soovitav nõu pidada spetsialistiga, andes edasi kogu asjassepuutuva info.
Läbikaalutud otsuseid ja õiglasi lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu