Tööõigus


Küsimus: Mille alusel arvestatakse kasutamata põhipuhkuse päevi töölepingu lõpetamisel?12.08.2012

Kas kasutamata põhipuhkuse hüvitamisel - perioodi hulgast - töötatud aeg töölepingu algusest kuni töölepingu lõppemise päevani, tuleb välja jätta riiklikud pühad ja tähtpäevad või ainult tööl käidud päevad.
Kuidas kindlaks teha hüvitamisele kuuluvad päevad: Kas arvutatakse TL järgi töötatud päevad (kas tööl oldud päevad või kalendripäevad, millest välja jätta riiklikud pühad) - see päevade arv tuleb jagada 366 päevaga (1 a) ja x 28?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kasutamata ja aegumata põhipuhkus hüvitatakse rahas vaid töölepingu lõppemisel. Puhkusetasu arvestust ja maksmist reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“.

Keskmise töötasu arvutamisel põhipuhkusetasu maksmiseks ei arvata kalendripäevade hulka rahvuspüha ega riigipühi. Keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse töötasuna teenitud summad arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuuel kuul.

Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse nimetatud ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu (nt ajutine töövõimetus).
Keskmise kalendripäevatasu alusel makstava tasu arvutamisel korrutatakse keskmine kalendripäevatasu hüvitamisele kuuluvate kalendripäevade arvuga.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu