Tööõigus


Küsimus: Kas riigipüha tõttu lisapuhkepäeva andmine graafikujärgsele vabale päevale on õige?14.08.2012

Tere, olen graafiku alusel töötaja (pikk ja lühike nädal) ning plaanin võtta 1-nädalase puhkuse oma pikal nädalal. Selle puhkuse sisse jääb 20. august, mis on riiklik püha.
Tööandja ütleb, et saan lisapuhkepäeva, mis liitub kohe sellele puhkusele otsa, kuid paraku on see minu graafikujärgne vaba päev.
Kas see on õiguspärane?
Kas oleks korrektne, et puhkuseks arvestatakse 7 päeva asemel 6 päeva?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Jah, riiklikku püha puhkusepäevade sisse ei arvestata. Seetõttu, kui Teil on ettenähtud puhkust seitse päeva, lükkub see püha võrra edasi. Puhkust arvestatakse ikka kalendripäevades, mitte tööajakava (graafiku) järgi.

Õiguspäerane on puhata puhkuste ajakava alusel, mis on tööandja poolt koostatud ja kinnitatud ning töötajatele teatavaks tehtud iga kalendriaasta esimese kvartali lõpuks (§ 69 lg 2).

Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Puhkuste ajakava on õigus muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel (TLS § 69 lg 3;4).

Õiglaseid ja õigeid kokkuleppeid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu