Tööõigus


Küsimus: Kui on soov edasi õppida, kuidas saaksin minna üle osalisele tööajale?18.08.2012

Tere,
Millise tähtaja jooksul peab töötaja tööandjat teavitama, kui töötaja soovib minna täistööajalt osalisele tööajale. Põhjuseks õpingute jätkamine. Kui tööandja keeldub sellest ja soovib töötajaga lepingu lõpetada, siis mis õigused on töötajal?
Lisan veel, et töötaja töötab kaubanduses ning õpitav amet koolis on ka kaubandus.
Kõike head soovides.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Täistööajalt osalisele tööajale üleminek eeldab töölepingu muutmist ja seda saab teha ainult poolte kokkuleppel (TLS § 12). Kui kokkulepet ei saavuta, tuleb jätkata töö tegemist kokkulepitud tingimustel.
Tööandjapoolseks töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks peab olema seaduslik alus, mitte Teie soov asuda tööle osakoormusega. Seaduslik alus tekib juhul kui Te ühepoolselt keeldute kokkulepitud tingimustel (täiskoormusega) edasi töötamast. Sellisel juhul tuleks Teil endal tööleping korraliselt 30-päevase etteteatamisega üles öelda.
Kas õpingud on Teile tööalaselt vajalik, otsustab tööandja. Kindlasti on üheks argumendiks, mida tööandja kaalub, asjaolu, et hetkel Te juba töötate kaubanduses ja eeldatavasti saate oma tööülesannetega hakkama.
Kui Teie õpingud ei ole tööandja huvi, siis on ta kohustatud andma Teile õpingute jaoks õppepuhkust vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele.
Tööandjaga kompromissi saavutamist ja õpingute jätkamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu