Tööõigus


Küsimus: Kas töövõimetusleht pikendab katseaega?29.03.2011

Tere,
Olen tööl 4-kuulise katseajaga, tähtajalise lepinguga (kuni lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja saabumiseni).
Katseajast olen 1,5 kuud viibinud töövõimetuslehel. Kas katseaeg pikeneb selle aja võrra?
Kui viibin töövõimetuslehel ja mul kehtib veel katseaeg, kas tööandjal on õigus vabastada mind töövõimetuslehe kehtivuse ajal?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Küsite, kas katseaeg pikeneb töösuhte peatumise võrra? Tõepoolest on see üks uue TLS-ga ebaselgeks jäetud küsimus. Toetun siinkohal seaduse väljatöötaja (Sotsiaalministeerium) järelpärimisele saadud tõlgendusele ning mõislikkuse põhimõttele. Katseaja kulg töövõimetuse ning puhkuse ajal siiski peatub, sest lähtuvalt katseaja eesmärgist ei ole tööandjal võimalust töötulemusi peatatud töösuhte ajal hinnata.
Niisiis pikeneb mõistlikkuse põhimõtet järgides ka selle võrra hinnatav periood.
Paraku ei keela enam uus TLS töölepingu ülesütlemist töövõimetuslehe kehtivuse ajal, vajalik on vaid mõjuva põhjuse olemasolu.
Mõjuv põhjus ei pruugi olla ainult lepingu rikkumine, vaid tegu võib olla iga põhjusega, mis on töölepingu ülesütlemiseks piisavalt mõjuv. Töötaja töölt äraolek peab avaldama olulist mõju töö korraldamisele s.t. häirima tööd.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu