Tööõigus


Küsimus: Kuidas peaksin toimima mina ja kuidas ettevõte, kui naasen tööle tagasi enne lapse 3-aastaseks saamist?28.08.2012

Ma peaksin naasma tööle enne kui laps saab 3-aastaseks ja olen ka tööle saatnud digi-allkirjaga avalduse, et naasen tööle. Olen muidu tööl sekretärina, aga mis nüüd teha, kui nad ütlevad, et seda kohta pole enam ja pakuvad mulle laborandi ja koristaja kohta. Ühesõnaga 2 tööülessannet koos. Kas neil on selleks õigus, äkki on Tartus mingi koht kuhu saab helistada ja abi küsida. Firma pidi mulle mingi kirja saatma aga pole seda veel teinud. Helistasin juba 2 korda ja nad pidid taas saatma. Aga mul on avaldus tehtud, et ma saaksin tööle tagasi 3. septembrist, nad jätavad mulle kuidagi väga vähe aega.
Äkki saate mulle nõu anda mida teha?
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Lapsehoolduspuhkust (LHP) on õigus kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
LHP katkestamisest on töötaja kohustatud tööandjale teatama 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti (TLS § 62 lg 2).
LHP katkestamise või lõppemise järel on Teil õigus samale tööle ning töötasule, mis oli tööandjaga kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Seega kuni lapse kolme aastaseks saamiseni on Teil õigus samadele töötingimustele ja –tasule ning tööandja ühepoolselt seda muuta ei saa.
Kui tööandja ilma kokkuleppeta neid tingimusi muudab, on see temapoolne kohustuste rikkumine, millele peaksite kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näit. e-kiri) reageerida ja tähelepanu pöörata. Rikkumise jätkudes on Teil õigus tööleping erakorraliselt üles öelda.
Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd (TLS § 91 lg 3).

Nõu saate Tartus küsida Lõuna inpektsioonist telefonil 7366191.

Mõistlikke kokkuleppeid ning jätkuvat töösuhet soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu